Co je to sulfatace akumulátoru

Podstatou jevu sulfatace je postupný vznik krystalů síranu olovnatého (PbSO4) na elektrodách. K tomuto jevu dochází u olověných akumulátoru, které zanecháme po delší dobu ve vybitém a nebo podbitém stavu. Následkem tohoto jevu je snížení kapacity akumulátoru a jeho následné znehodnocení.